ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է լուծումներ՝ կրթական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման համար, այդ թվում ուսումնական`

Դպրոցական և լաբորատոր կահույք

Դպրոցական, այդ թվում՝

       ▸ Կենսաբանության

       ▸ ֆիզիկայի

       ▸ քիմիայի

       ▸ աշխարհագրության և այլ լաբորատորիաներ

Բժշկական ֆանտոմներ և վարժասարքեր

Ստոմատոլոգիական ֆանտոմներ և վարժասարքեր

Ուսումնա-տեխնոլոգիական լաբորատորիաներ և մինի-արտադրական հոսքագծեր

Անատոմիական մոդելներ

Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ հմտությունների մարզման վարժասարքեր և պարագաներ

Ընդհանուր լաբորատոր պարագաներ

Ֆաբլաբեր և ռոբոտատեխնիկայի լաբորատորիաներ

Ուսումանական ծրագրային ապահովումներ՝ ինտերակտիվ ուսուցման համար 

 

Մեր ընկերությունը հաջողությամբ իրականացրել է տարբեր ուսումնական լաբորատորիաների համալրում նոր ու գերժամամանակակից սարքավորումներով և կահույքով, ինչպես օրինակ՝

Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոն; ԵՊԲՀ 

Սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոն; ԵՊԲՀ 

Մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիա; ԵՊՀ 

Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն; ԵՊՀ 

Կենսաբանության, ֆիզիկայի, քիմիայի և աշխարհարգրության ուսումնա-փորձնական լաբորատորիաներ՝

         ▸ Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարան

         ▸ Գավառի Պետական Համալսարան

         ▸ Շիրակի Պետական Համալսարան

         ▸ Վանաձորի Պետական Համալսարան

         ▸ Գորիսի Պետական Համալսարան

         ▸ Կրթության Ազգային Ինստիտուտ՝ Երևանի, Վանաձորի և Գորիսի մասնաճյուղեր

Տեխնոլոգիական/արտադրական լաբորատորիաներ՝

         ▸ Գյումրիի Տեխնոլոգիական կենտրոն

         ▸ Վանաձորի Տեխնոլոգիական Կենտրոն 

Ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության լաբորատորիաներ և լաբորատոր կահույք

         ▸ UWC Dilijan (Իրականացված մեր գործընկերների կողմից)

Կրիմինալիստական ուսումնական լաբորատորիա 

         ▸ Երևանի Գլաձոր Համալսարան

Մոլեկուլային / կենսաբանական լաբորատորիա

          ▸ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ուրախ կլինենք տեսնել Ձեզ և Ձեր կազմակերպությունը 
մեր հաճախորդների շարքում

 

Մեր գործընկերները