Լեզվի միկրոանատոմիական մոդել 3B Microanatomy

Brand: 3B Scientific
Product Code: 3B MICROanatomy™ Tongue
Availability: In Stock

Լեզվի միկրոանատոմիական մոդել 3B Microanatomy

Այս մոդելի կազմի մեջ մտնում են լեզվի մակրոսկոպիկ, իրական չափսերի պատկերը (տեսքը վերևից), ինչպես նաև լեզվի տարբեր պտկիկների (10-20 անգամ խոշորացված) և համային կոճղեզի (մոտ 450 խոշորացված) մանրադիտակային մոդելներ:
Բոլոր մոդելներն ամրացված են պատվանդանի վրա, որի վրա ներկայացված է նաև լեզվի զգայական (սենսորային) և ընկալիչային (ռեցեպտորային) իններվացիայի սխեման:

Քաշը՝ 0.8 կգ
Չափսերը՝ 14.5 x 32.5 x 20 սմ
Կոդը՝ D17 [1000247]

Մեր գործընկերները